84 60%

Đó là lỗi của tôi…nhưng vợ tôi…nghiện nó…Khi những chuyện như thế này xảy ra…Tôi không còn hào hứng nữa…Đó là lỗi của tôi…nếu có Chúa.. .Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa… Tôi sẽ không để người khác ôm vợ tôi…vì vậy làm ơn…trả lại cho tôi…vợ tôi…cho tôi lần nữa…

Địt vợ anh đồng nghiệp khi đến nhà chơi

Địt vợ anh đồng nghiệp khi đến nhà chơi