296 61%

Nửa năm trước, tôi đã được ông chồng hôn mê hơi say hứng thú hôn. Ông chồng có thể không nhớ, nhưng tôi không thể quên cái nụ hôn đó. Từ đó, tôi đã tránh ông chồng, nhưng lần về nhà này, tôi không thể từ chối… Chắc chắn nếu tôi ở cùng ông chồng, mọi thứ sẽ ổn… tôi tự an ủi mình như vậy và đã đến nhà ông chồng… Lo lắng của tôi đã trở thành hiện thực. “Sản phẩm có thể nhận tại cửa hàng tiện lợi.”

Cô con dâu ăn “trái cấm” cùng bố chồng khi chồng không thỏa mãn

Cô con dâu ăn “trái cấm” cùng bố chồng khi chồng không thỏa mãn