36 67%

Chồng tôi, ngay cả khi tôi mời, anh ấy vẫn không ôm tôi. Tôi tin tưởng nên tôi không thể tha thứ. Tôi mời bạn Mika đến quán bar để được nghe tôi than vãn. Tôi đã uống một chút quá, và khi tỉnh dậy, chỉ còn tôi và anh nhân viên Minakawa ở quán. Minakawa đã chăm sóc tôi, và… anh ấy mời tôi đến khách sạn. Chỉ một lần thôi… tôi đã đi theo anh ấy.

Chồng vô tâm vợ say sĩn ngoại tình cùng anh nhân viên quán bar

Chồng vô tâm vợ say sĩn ngoại tình cùng anh nhân viên quán bar